Nieuws

Welkom op het nieuwe locatie van het forum
Op dit moment wordt de .nl website doorgestuurd naar de .be website.

Welkom, vreemdeling!

Je kunt inloggen middels de velden hieronder, of jezelf registreren als je dat nog niet hebt gedaan.

Gebruikersnaam: Wachtwoord:

Rollen

Goede rollen Slechte rollen Neutrale rollen Extra rollen
Beschermengel
Beul
Burger
Dorpsgek
Helderziende
Jager
Priester
Prins
Stalker
Weerhamster
Wijze Burger
Wisselaar
Yeti
Ziener
Conversiewolf
Ketterse wolf (ketter)
Leugenwolf
Orc
Sjamaan
Weerwolf
Welp
Grafdelver
Heks
Lijk
Pyromaan
Slotenmaker
Adellijke
Bloedbroeders
Burgemeester
Cupido
Geliefde
IJzeren Hein
Zielsverwanten

Goede Rollen

Deze spelers vormen in elk spel de grootste groep. Zij moeten met elkaar proberen te overleven, en door middel van de lynchstemming die elke dag vanaf dag 2 verloopt proberen de weerwolven uit het dorp te verdrijven.

Beschermengel
Eigenschappen:
De beschermengel kan elke nacht iemand beschermen tegen de weerwolven.
Indien de weerwolven zijn beschermeling aanduiden als lunchslachtoffer zal er die nacht geen lunch zijn. Indien ze hem willen converteren zal dat ook mislukken.
Indien de sjamaan zijn beschermeling opvraagt zal zijn visioen mislukken.

Beperkingen:
De beschermengel kan een speler maximaal drie keer beschermen.
De beschermengel beschermt enkel tegen de lunch, sjamaan en conversie.
De beschermengel krijgt niet te horen of zijn actie wel of niet geslaagd is.

Tijd van de actie:
De nacht.

Beul
Eigenschappen:
De beul kan eenmalig een zelfgekozen speler vermoorden. Dit doet hij overdag, iedereen kan dus zien dat hij de beul is.

Beperkingen:
Als de beul probeert de ijzeren hein te vermoorden, dan zal dit mislukken en zal de beul zelf sterven.
Het wordt ook op prijs gesteld als de beul de spelleider via een persoonlijk bericht (PM) waarschuwt voor zijn actie zodat deze er zo snel mogelijk op kan reageren.
Nep-beulen valt onder spelbederf en is niet toegestaan.

Als er binnen 12 uur voor de deadline een dagactie wordt gedaan, en dit heeft tot consequentie dat er iemand sterft, dan wordt de deadline met 24 uur verplaatst. Wanneer er niemand dood gaat of we nog meer dan 12 uur voor de deadline zitten, zal de deadline dan ook blijven staan.

Tijd van de actie:
De dag.

Burger
Eigenschappen:
Dit is een normale bewoner van Wakkerdam. Hij heeft geen speciale krachten.

Dorpsgek
Eigenschappen:
De dorpsgek kan elke oneven nacht de rollen van drie spelers vragen aan de spelleider. De rollen worden hem dan verteld in willekeurige volgorde.

Beperkingen:
De dorpsgek is beperkt tot een activiteit elke oneven nacht.
De dorpsgek ziet de weerhamster als gewone burger.
De dorpsgek ziet geen extra rollen.
Als de dorpsgek iemand opvraagt die op het moment van zijn visioen (inde nachtvolgorde) dood is, dan gaat het visioen niet door.
Als de dorpsgek iemand opvraagt die beschermd wordt door de apostaat zal de dorpsgek maar twee rollen zien in plaats van drie.
Als de actie mislukt, krijgt de dorpsgek hier bericht van. Hij hoort niet wat zijn actie heeft laten mislukken.

Tijd van de actie:
De nacht.

Helderziende
Eigenschappen:
Kan elke nacht een speler uitkiezen om achter diens alliantie te komen (goed, neutraal, of slecht). Het maakt niet uit welke rol deze persoon heeft.

Beperkingen:
De helderziende krijgt alleen de alliantie te horen, niet de rol.
Een neutraaltje zal altijd gezien worden als neutraal, ongeacht of de persoon in kwestie al een kant heeft gekozen of niet.
Als de actie mislukt, krijgt de helderziende hier bericht van. Hij hoort niet wat zijn actie heeft laten mislukken.
Het visioen van de helderziende is dodelijk voor de weerhamster.
Het visioen kan geblokkeerd worden door de apostaat.
Als de helderziende iemand bekijkt die op dat moment in de nachtvolgorde dood is, dan mislukt het visioen.

Tijd van de actie:
De nacht.

Jager
Eigenschappen:
Deze speler kan zijn speciale kracht pas gebruiken bij zijn dood. Wanneer hij sterft kan hij een zelfgekozen speler mee het graf innemen.
De jager moet op voorhand doorgeven wie hij wil vermoorden. Dit om te voorkomen dat hij na zijn dood nog aan informatie komt. De jager kan wel op elk moment voor zijn dood nog zijn keuze veranderen.
Een jager sterft pas nadat hij zijn schot heeft uitgevoerd. Als hij daarmee de laatste vijand van zijn alliantie neerschiet, dan wint hij en wordt het spel beëindigd voordat hij sterft.
De jager wint het spel als hij een niet-goede speler (dus een slechte, slecht-neutrale speler of het lijk) doodschiet én als de goedjes dan ook het spel winnen.
De jager schiet in de volgorde van de nacht meteen op het moment dat hij sterft.
Wanneer een jager gekoppeld is aan een slechtje, vervalt zijn schot.

Beperkingen:
De jager kan de ijzeren hein (extra rol) niet mee het graf innemen.
Indien de jager een lijk wordt was hij eerst dood en heeft hij dus ook iemand vermoord. Er wordt echter niet verteld dat deze dode door de jager kwam.
Een jager die sterft aan inactiviteit mag niet schieten.
Een jager die door de heks weer tot leven wordt gebracht mag niet schieten.
Het is toegestaan om een schietlijst door te geven voor het geval dat je eerste keuze al op een andere manier sterft. Deze lijst mag je afhankelijk maken van de zichtbare stemmen bij de lynch. Als er geen levenden op de schietlijst staan, zal er 'in de lucht geschoten' worden. Je hoeft je lijst niet elke nacht aan te passen; anders blijft de vorige staan.
Wanneer een jagerschot niets meer kan veranderen aan de uitkomst van het spel (welke alliantie wint), dan zal dat schot niet meer uitgevoerd worden.

Tijd van de actie:
Het moment van zijn dood.

Priester
Eigenschappen:
De priester bezit een klein flesje heiligwater. Hij kan dit flesje uitgieten over een zelfgekozen speler. Als deze speler weerwolf (behalve ketterse wolf) of heks is zal deze speler doodgaan, anders gebeurt er niets. Dit doet hij overdag in het speltopic.

Beperkingen:
Het flesje heiligwater werkt enkel op de heks en weerwolven en niet op andere slechte rollen.
Het flesje heiligwater werkt niet op de ketterse wolf.
Het wordt ook op prijs gesteld als de priester de spelleider via pm waarschuwt voor zijn actie opdat deze er zo snel mogelijk op kan reageren.
Nep-priesteren valt onder spelbederf en is niet toegestaan.

Als er binnen 12 uur voor de deadline een dagactie wordt gedaan, en dit heeft tot consequentie dat er iemand sterft, dan wordt de deadline met 24 uur verplaatst. Wanneer er niemand dood gaat of we nog meer dan 12 uur voor de deadline zitten, zal de deadline dan ook blijven staan.

Tijd van de actie:
De dag.

Prins
Eigenschappen:
De eerste keer dat het dorp besluit om de prins te lynchen gaat hij niet dood en wordt zijn rol bekend gemaakt.

Beperkingen:
Bij een tweede lynch op de prins komt hij wel te overlijden.
Op het moment dat de prins voor het eerst weggestemd wordt en dus zijn rol bekend wordt, raakt hij zijn stemrecht kwijt. Hij moet nog wel zijn activiteit tonen.
Zodra de prins gelyncht wordt, wordt aangegeven dat hij prins is.
Ook als een prins die eenmalig gelyncht is van rol verandert, zal zijn stemrecht verloren blijven.

Tijd van de actie:
De lynch.

Stalker
Eigenschappen:
De stalker kan twee keer in het spel een speler uitkiezen wie hij zal stalken die nacht. Als deze speler een actie uitvoert zal de stalker te horen krijgen dat zijn doelwit een actie uitgevoerd heeft. Ook als diens actie mislukt, zal de stalker een actie zien.
Als de stalker een wolf stalkt, dan is er een kans dat de stalker de lunch als actie ziet. Die kans is 1 gedeeld door het aantal wolven.

Beperkingen:
De stalker krijgt geen kanten of rollen te horen. Hij krijgt alleen een PM met daarin vermeld of zijn doelwit iets gedaan heeft.
Wanneer het doelwit twee acties uitvoert (bijvoorbeeld een heks die twee drankjes gebruikt) krijgt hij te horen dat zijn doelwit een actie heeft gedaan (dus geen 2).
Wanneer het doelwit van de stalker het lunchslachtoffer was maar gered is krijgt de stalker te horen dat zijn doelwit gered is.
Als zijn actie mislukt, krijgt de stalker hier bericht van. Hij hoort niet wat zijn actie heeft laten mislukken.

Tijd van de actie:
De nacht.
(Met dank aan Remus457)

Weerhamster
Eigenschappen:
De weerhamster kan niet sterven aan de lunch. Hier staat tegenover dat de weerhamster zal sterven door het visioen van de ziener of de helderziende. Het visioen gaat in dat geval wel gewoon door. Dit kan uitmaken, bijvoorbeeld als de Vriend (gevorderde rol) bij de Weerhamster slaapt.
De sjamaan en de dorpsgek zien de weerhamster als burger.

Wijze burger
Eigenschappen:
De wijze burger kan aan de spelleider vragen hoe vaak een rol uit de rollenlijst aan het begin van het spel voorkwam.
Voorbeeld:
Hoeveel x zitten er in het spel?
Dit mag je eenmalig doen, op elk moment, voor dag 4. Je krijgt zo snel mogelijk antwoord.

Beperkingen:
De vraag mag niet anders gesteld worden, dus bijvoorbeeld niet: "Hoeveel x zitten er nog in het spel?".
De wijze burger krijgt altijd antwoord voor het aantal van die rol dat er aan het begin van het spel in zat.
De vraag kan slechts één keer gesteld worden en vóór nacht drie.
In de vraag moet het om een specifieke rol gaan. Hierbij gelden versies (I, II, etc) als verschillende rollen en kan er dus ook niet gevraagd worden naar "het aantal wolven".
Er mag niet gevraagd worden naar extra rollen.

Tijd van de actie:
De dag.
(met dank aan . (punt))

Wisselaar
Eigenschappen:
De wisselaar kan tijdens de nacht van rol wisselen met een zelfgekozen speler. De wisselaar krijgt dan de rol van deze speler en de gewisselde speler wordt wisselaar.
Als een wissel vanwege één van de onderstaande beperkingen mislukt kan de wisselaar de volgende nacht met iemand anders wisselen.

Beperkingen:
De wisselaar kan niet wisselen met slechte of neutrale spelers en is dus altijd goed.
De wisselaar kan niet wisselen met zielsverwanten (extra rol).
Indien een gewisselde rol al eens gebruikt was (bijvoorbeeld beul die al gebeuld heeft) zal de nieuwe eigenaar van deze rol hem niet kunnen gebruiken.
Als de actie mislukt, krijgt de wisselaar hier bericht van. Hij hoort niet wat zijn actie heeft laten mislukken.

Tijd van de actie:
De nacht.

Yeti
Eigenschappen:
De yeti kan tweemaal in een spel buitenkomen om de spelers te beschermen. Wanneer de yeti buiten is hebben alle nachtelijke activiteiten een kans van 50% op falen (ook andere yeti's). Ook zal de yeti de orc doden als de yeti buiten komt.
Het bepalen of een actie wel of niet doorgaat, zal dus per actie plaatsvinden en niet per rol.

Beperkingen:
De yeti is beperkt tot twee nachtelijke uitstappen per spel.
Als de yeti dood is voordat hij aan zet is om te moorden, dan zal de orc niet doodgaan.
Het 50% falen blijft de nacht dat de yeti buitenkomt in werking totdat hij dood is. Daarna zal het 50% falen niet meer werken.
Wanneer de orc de yeti als doelwit heeft, zal volgorde van buitenkomst bepalen of de orc nog een poging mag doen in het vermoorden van de yeti.
Als de actie mislukt, krijgt de yeti hier bericht van. Hij hoort niet wat zijn actie heeft laten mislukken.

Tijd van de actie:
De nacht.

Ziener
Eigenschappen:
De ziener kan voor elke nacht aan de spelleider doorgeven van welke speler hij een visioen wil hebben, in dit visioen ziet hij dan de rol van die speler.

Beperkingen:
De ziener ziet geen extra rollen.
Het visioen van de ziener is dodelijk voor de weerhamster.
Het visioen kan geblokkeerd worden door de apostaat.
Als de ziener iemand bekijkt die op dat moment in de nachtvolgorde dood is, dan mislukt het visioen.
Als de actie mislukt, krijgt de ziener hier bericht van. Hij hoort niet wat zijn actie heeft laten mislukken.

Tijd van de actie:
De nacht.

Slechte Rollen

Deze groep is de tegenhanger van de goeden. Zij hebben een eigen board waar ze onderling kunnen overleggen; alle wolven zitten hierop en ook sommige hulpjes. Als een speler eenmaal op het wolvenboard zit zal diegene daar nooit meer van verwijderd worden, ook niet als deze van rol verandert door Grafdelver, Pyromaan of Raddraaier

Overdag doen zij zich voor als goede spelers en stemmen mee op wie er gelyncht moet worden. 's Nachts duiden zij één persoon aan die vermoord moet worden (de lunch). De lunch kan alleen opgegeven door een speler die op dat moment weerwolf is. Hulpjes of bijvoorbeeld een slechtje dat Lijk is geworden kunnen de lunch niet plaatsen, zelfs als zij op het weerwolvenboard zitten. Doen zij dit toch, dan zal de lunch niet doorgaan. In zo'n geval wordt (net als anders) niet bekendgemaakt waarom de lunch is mislukt.

Conversiewolf
Eigenschappen:
De conversiewolf kan éénmalig een goede of neutrale speler in een weerwolf veranderen. Deze speler verliest dan zijn krachten en wordt een gewone weerwolf. De weerwolf met conversie kiest zelf welke speler en welke nacht hij dit wil doen.

Beperkingen:
De conversiewolf kan geen zielsverwanten converteren. Wanneer hij dit probeert zal de conversie mislukken, hij kan dan later wel proberen iemand anders te converteren.
De conversie zal mislukken als het doelwit gelijk is aan dat van een beschermengel.
De conversiewolf kan niet zichzelf converteren, denk hierbij aan manieren waardoor de krachten bij een goedje terecht kunnen komen.
Slechte rollen kunnen niet geconverteerd worden. Wanneer een conversie op een slechte rol mislukt kan de conversiewolf later wel proberen iemand anders te converteren. Ook een neutrale rol die slecht is geworden kan niet langer geconverteerd worden door de conversiewolf.
Als de actie mislukt, krijgt de conversiewolf hier bericht van. Hij hoort niet wat zijn actie heeft laten mislukken.

Tijd van de actie:
De nacht.

Ketterse wolf (ketter)
Eigenschappen:
De ketter is een weerwolf en heeft net als de priester een flesje heiligwater. Dit heiligwater is echter nep, en het zal niet werken, niet op weerwolven en niet op de heks. De ketter gebruikt zijn heiligwater overdag zodat iedereen het kan zien. De spelers weten dan niet of hij de ketterse wolf of de priester is.
Ook overleeft de ketter het heiligwater van de priester.

Beperkingen:
De ketter kan maar éénmalig zijn heiligwater gebruiken.
De ketter mag zelf in het speltopic de actie neerzetten.
Het wordt ook op prijs gesteld als de ketter de spelleider via pm waarschuwt voor zijn actie opdat deze er zo snel mogelijk op kan reageren.
Doordat er geen dode valt bij het gebruik van het neppe heiligwater zal de deadline dan ook nooit verzet worden na gebruik van deze actie

Tijd van de actie:
De dag.

Leugenwolf
Eigenschappen:
De leugenwolf is een weerwolf die zijn stem tot drie stemmingen toe via PM aan de spelleider kan veranderen.
Deze verandering van stem is dan natuurlijk niet zichtbaar voor de andere spelers.

Beperkingen:
De leugenwolf kan per spel maximaal drie stemmingen van stem veranderen.

Tijd van de actie:
De dag.

Orc
Eigenschappen:
De orc heeft toegang tot het weerwolvenboard.
De orc kan twee maal per spel buiten komen om een speler te vermoorden. Deze moord is dus een extra moord naast de lunch van de wolven. De orc geeft aan de spelleider aan wanneer hij buiten wil komen en wie hij wil vermoorden.

Beperkingen:
De orc kan maar twee maal per spel buitenkomen.
De orc zal vermoord worden door de yeti als ze samen buitenkomen.
De orc is maar een hulpje en mag de lunch van de wolven niet posten.
Wanneer de orc de yeti als doelwit heeft, zal volgorde van buitenkomst bepalen of de orc nog een poging mag doen in het vermoorden van de yeti.
Als de actie mislukt, krijgt de orc hier bericht van. Hij hoort niet wat zijn actie heeft laten mislukken.

Tijd van de actie:
De nacht.

Sjamaan
Eigenschappen:
De sjamaan kan net als de ziener elke nacht een visioen krijgen van een zelfgekozen speler en zo diens rol te weten komen.

Beperkingen:
De sjamaan heeft geen toegang tot het weerwolvenboard en kent de weerwolven dus niet.
Het visioen van de sjamaan kan tegengehouden worden door de beschermengel.
De sjamaan ziet de weerhamster als gewone burger.
De sjamaan ziet geen extra rollen.
Als de actie mislukt, krijgt de sjamaan hier bericht van. Hij hoort niet wat zijn actie heeft laten mislukken.

Tijd van de actie:
De nacht.

Weerwolf
Eigenschappen:
De weerwolf is de slechte tegenhanger van de burger. Hij heeft geen extra krachten.

Beperkingen:
Geen.

Tijd van de actie:
De nacht.

Welp
Eigenschappen:
De welp  is een wolf in wording. Bij aanvang van het spel is hij nog klein en weet niet wie de andere wolven zijn.
Omdat de welp nog onvolgroeid is kan hij niemand vermoorden tenzij hij diens zwakke plek weet. Als de welp de rol van een speler weet, kan hij deze vermoorden. De welp kan ook slechtjes vermoorden (indien hij bijvoorbeeld gekoppeld is).
In de vijfde nacht zal de welp uitgroeien tot een volwassen weerwolf en krijgt hij toegang tot het weerwolvenboard. Dit vindt plaats aan het einde van de nacht niets kan het opgroeien van een welp tegenhouden

Beperkingen:
Spelers wiens rol openbaar bevestigd is door de spelleider, kunnen niet meer vermoord worden door de welp. (als de pm van de welp verstuurd was voor de actie gepost was zal de welpmoord alsnog doorgaan)
Voor nacht 5 gaat hij niet dood door priesterwater.
Wanneer de welp iemand vermoordt moet hij de spelleider pm'en en de rol van deze speler doorgeven. Wanneer de rol fout is zal de moord mislukken (dit telt als 1 van de 3) en krijgt het slachtoffer te weten dat de welp hem probeerde te vermoorden (hij krijgt niet te horen wie de welp is).
De welp geeft de rol door van de speler zoals die was voor de nacht. Wanneer de rol van een speler tijdens de nacht verandert zal de moord toch doorgaan. In dat geval gaat eerst de rolveranderende actie door en pas daarna de moord. Het slachtoffer sterft dan ook met zijn nieuwe rol.
De welp kan maximum één speler per nacht vermoorden en enkel in de eerste drie nachten.
Zoals alle andere slechte rollen kan de welp het lijk niet vermoorden.
De welp krijgt niet te horen of zijn actie wel of niet geslaagd is.
Als de welp geraddraaid wordt groeit hij niet meer op; als de kracht dan bij een ander slechtje of neutrale speler die slecht heeft gekozen terechtkomt kan die wel opgroeien.

Tijd van de actie:
De nacht.

Neutrale Rollen

De neutrale spelers zijn meestal de kleinste groep. De neutrale spelers hebben tot de derde nacht de tijd om via pm de spelleider te laten weten bij welk kamp ze zich aansluiten. Indien de spelleider geen pm ontvangt zal hij hen automatisch bij de goedjes onderverdelen. Zodra je je pm hebt verstuurd is er geen verandering meer mogelijk.
Het lijk speelt altijd alleen.

Wanneer een neutrale zich aansluit bij de wolfjes zal hij beschouwd worden als een hulpje. Hij zal dus sterven als alle weerwolven dood zijn.

Grafdelver
Eigenschappen:
De grafdelver kan vanaf de tweede nacht in actie treden. Hij kan éénmalig een slachtoffer van de weerwolven in een lijk veranderen. Voor de andere spelers zal het lijken alsof er die nacht niet is gemoord.
De grafdelver mag nadat hij succesvol gedolven heeft, elke speldag 3 namen naar de spelleider sturen met de vraag of zijn lijk tussen die 3 namen zit. Hij krijgt dan zo snel mogelijk bericht of zijn Lijk hier tussen zit, ja of nee.
Indien het lijk wint zal de grafdelver delen in de overwinning.
Het gedolven lijk hoort bij de persoon die de delfactie heeft uitgevoerd. Door de actie van de raddraaier kan het zijn dat het lijk hoort bij een speler die het spel niet is begonnen als delver, zo lang die maar de actie heeft ingestuurd.
De grafdelver blijft altijd een duo met zijn lijk, ook als de grafdelver geconverteerd wordt of zelf lijk wordt.

Beperkingen:
De grafdelver kan slechts één lijk maken, en pas vanaf de tweede nacht.
Als de actie mislukt, krijgt de grafdelver hier bericht van. Hij hoort niet wat zijn actie heeft laten mislukken.

Tijd van de actie:
De nacht (Het delven) en de dag (spelers opvragen of ze wel/geen lijk zijn)

Heks
Eigenschappen:
De heks heeft twee drankjes die hij kan gebruiken.
Een doodsdrankje, hiermee kan hij in de nacht speler vermoorden.
Een levensdrankje, hiermee kan hij in een zelfgekozen nacht een slachtoffer van de weerwolven redden.
De heks mag beide drankjes in dezelfde nacht gebruiken, maar dit hoeft niet.
De heks krijgt zijn drankje(s) terug als de yeti zijn actie tegenhoudt. Hij krijgt hier een melding van.

Beperkingen:
De heks geeft enkel aan op welke nacht hij iemand wil redden, niet wie hij wil redden. Wie die nacht de lunch was zal dan gered worden.
De heks krijgt van de spelleider te horen wie hij gered heeft.
De heks kan het levensdrankje niet aan zichzelf toedienen.
De heks kan enkel in de nacht iemand vermoorden.
Als de actie mislukt, krijgt de heks hier bericht van. Hij hoort niet wat zijn actie heeft laten mislukken.

Tijd van de actie:
De nacht.

Lijk
Eigenschappen:
Het lijk is een speler die tot leven is gewekt door de grafdelver nadat hij is vermoord door de weerwolven. Krachten die het lijk had voor zijn dood is hij kwijt.
Het lijk speelt helemaal alleen tegen de goede en de slechte spelers en kan dus alleen winnen als hij als enige overblijft. (tenzij hij gekoppeld is aan een geliefde.)
Het lijk is immuun voor de weerwolven en kan niet door hen vermoord worden, en ook niet door hun hulpjes. Hij kan dus enkel sterven door de krachten van goede spelers of de lynch. Het raddraaien heeft geen invloed op deze immuniteit.
Zodra ofwel alle weerwolven dood zijn, of de grafdelver (degene die het lijk gemaakt heeft) dood is kan het lijk beginnen met moorden. Het lijk stuurt iedere nacht een (potentieel) slachtoffer in welke hij wil vermoorden. Indien de weerwolven nog leven kunnen er 's nachts dus twee doden vallen.
Het gedolven lijk hoort bij de persoon die de delfactie heeft uitgevoerd. Door de actie van de raddraaier kan het zijn dat het lijk hoort bij een speler die het spel niet is begonnen als delver, zo lang die maar de actie heeft ingestuurd.

Beperkingen:
Het lijk weet niet wie de grafdelver is.
Het lijk kan pas beginnen met moorden wanneer alle weerwolven of de grafdelver dood is.
Als de grafdelver geconverteerd wordt is hij niet dood, het lijk kan dan pas moorden als alle wolven dood zijn.
Het lijk blijft altijd een duo met zijn grafdelver, ook als de grafdelver geconverteerd wordt of zelf lijk wordt. Op dat moment mag het lijk gaan moorden.

Tijd van de actie:
De nacht.

Pyromaan
Eigenschappen:
De pyromaan mag éénmalig in de nacht een doelwit kiezen en zijn/haar huis in brand steken. Dit doelwit verliest dan zijn rol. Een goedje of een neutrale speler wordt burger. Een slechterik wordt 'slechte burger' (= slechterik zonder kracht) en wordt vanaf nu beschouwd als hulpje.

Beperkingen:
De kracht van de pyromaan heeft geen invloed op een lijk of een grafdelver. Het huis brandt wel af, maar de speler behoudt zijn rol.
Er wordt niet bekend gemaakt wanneer een huis in brand is gestoken. Alleen het doelwit en de pyromaan zelf weten of zo'n actie gebeurd is.
Eventuele extra rollen, zoals burgemeester of geliefde, worden niet aangetast door de pyromaan.
De pyromaan kan niet zijn eigen huis aansteken.
Wanneer de pyromaan de laatste wolf zijn huis platbrandt, zullen die wolf en eventuele andere slechte hulpjes die niet aan een goedje of goed-neutraaltje zijn gekoppeld sterven, omdat er geen wolven meer in het spel zijn.
Als de actie mislukt, krijgt de pyromaan hier bericht van. Hij hoort niet wat zijn actie heeft laten mislukken.
Het doelwit van de pyromaan wordt na de brand door de ziener, sjamaan of dorpsgek gezien als 'burger' en door de helderziende met zijn echte alliantie. Hij sterft ook als burger.

Tijd van de actie:
De nacht.

Slotenmaker
Eigenschappen:
De slotenmaker kan iemands huis op slot doen, waardoor de persoon die opgesloten is niet naar buiten kan terwijl anderen niet binnen kunnen komen. Alle acties op en van die persoon zullen deze nacht niet doorgaan.
Als de slotenmaker een wolf opsluit, dan is er een kans van 1/aantal wolven dat de lunch mislukt.

Beperkingen:
De slotenmaker krijgt niet te horen of zijn actie wel/niet geslaagd is.
De slotenmaker kan maximaal twee keer dezelfde persoon opsluiten in een spel.
De slotenmaker mag niet twee keer achter elkaar het zelfde huis op slot doen.
De slotenmaker mag zijn eigen deur niet op slot doen.

Tijd van de actie:
De nacht.

Extra Rollen

Extra rollen zijn rollen die een speler heeft naast zijn gewone rol. Sommige van deze rollen kunnen zowel bij een goede als slechte rol bijkomen.

Extra rollen kunnen niet gezien worden in visioenen.

Adellijke
Eigenschappen:
De adelijken hebben hun eigen board waar ze kunnen overleggen. Aan het begin van het spel hebben de adellijken allemaal een goede rol.
Op het adellijke board post de spelleider de beperkingen van de adel. Hierbij kun je denken aan aantallen, maar ook aan opvolging
Wanneer er een adellijke sterft kiezen de andere adellijken een nieuwe adellijke. Deze kan wel een slechte rol hebben.
De kracht van een adellijke zit erin dat zijn lynchstem op een weerwolf (dus niet op een hulpje van de slechten) dubbel telt, en die op een andere rol enkel.

Beperkingen:
Doordat de adellijken zelf nieuwe adellijken kiezen, kan het zijn dat iemand met een slechte rol adellijke wordt.
Een stem op een andere adellijke telt nooit dubbel, dus ook niet als deze een weerwolf is.
Wanneer een adellijke weerwolf op een gewone weerwolf stemt, telt de stem wel dubbel.
Het is verboden anderen te vertellen dat je adellijke bent, of je mede-adellijken te verraden. Indien dit gebeurt zal je meteen in het spel sterven. Andere spelers zijn verplicht dit te melden.
Je mag de adellijken alleen verraden met mensen op wie je op één van de volgende boards zit (op eigen risico): Weerwolvenboard, geliefdenboard, zielsverwantenboard, bloedbroederboard.
De adel heeft geen invloed op de burgemeestersstemming.

Bloedbroeders
Eigenschappen:
Twee spelers die bloedbroeders zijn kennen elkaar. Deze spelers zijn altijd slecht.

Beperkingen:
Enkel slechte spelers kunnen bloedbroeders zijn.
Let op: Een bloedbroeder kan wel gekoppeld zijn en dus deel uitmaken van een goed-slecht koppel. Een bloedbroeder kan ook lijk worden.

Burgemeester
Eigenschappen:
De burgemeester wordt de eerste dag door stemming gekozen. Indien de stemmen voor een lynch gelijk zijn zal de stem van de burgemeester de doorslag geven.
Indien de burgemeestersstem niet op één van de twee spelers met gelijke stem staat zal hem gevraagd worden de doorslag te geven. Dit kan door beschikbaarheid rondom de deadline, of met een vooraf ingestuurd lijstje. Het wordt niet openbaar bekendgemaakt dat de burgemeester op enigerlei wijze de doorslag gaf.
Zodra een speler burgemeester wordt moet hij doorgeven wie hij als vervanger wil mocht hij sterven. Hij mag deze keuze op elk moment voor zijn dood nog veranderen. Ook mag de burgemeester een lijstje insturen. Dit lijstje moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als het lijstje van de jager. Als de nieuwe burgemeester gelijk doodgaat, dan krijgt diegene nog de kans om een vervanger aan te wijzen.

Beperkingen:
Als de burgemeester geen opvolger heeft aangesteld, wordt de nieuwe burgemeester random bepaald.
Als de burgemeester inactief is en eigenlijk een keuze zou moeten worden, wordt deze keuze random bepaald.


Cupido
Eigenschappen:
De cupido kan zichzelf aan een andere bewoner van Wakkerdam koppelen.
Wanneer één van hen sterft zal de ander ook sterven. De gekoppelde spelers worden geliefden.
Als de cupido voor de eerste nacht niemand heeft opgegeven als zijn partner, zal de spelleider hem random koppelen aan een andere speler.

Beperkingen:
De cupido heeft geen beperkingen in zijn keuze maar moet zichzelf koppelen.
Zodra de spelleider het persoonlijk bericht ontvangen heeft kan de cupido zijn keuze niet meer veranderen.

Tijd van de actie:
De eerste dag.

Geliefde
Eigenschappen:
De geliefden zijn de cupido en degene die door hem gekozen is.
Geliefden kunnen zowel goed of slecht zijn, twee goede spelers kunnen aan elkaar gekoppeld worden en twee slechten en één goede met één slechte.
Als één van deze twee geliefden sterft zal de andere speler onmiddellijk (als hij tijdens de dag sterft) of aan het einde van de nacht (als hij tijdens de nacht sterft) uit verdriet zelfmoord plegen en dus ook sterven.
Het gevolg hiervan is dat geliefden enkel winnen als ze samen overleven, dit betekent voor een goed-slecht koppel (of een gekoppeld lijk) dat ze als enige twee spelers zullen moeten overblijven.

Beperkingen:
Als een geliefde sterft door inactiviteit zal de andere niet sterven.
Als een gekoppelde gokker een levensdrankje heeft gekocht, zal dit drankje niet helpen tegen liefdesverdriet.
Als de gekoppelde speler een grafdelver of lijk is, kan een situatie ontstaan waarbij het koppel + het lijk kan winnen en vice versa.
Een hulpje van de wolven dat gekoppeld is met een goedje (of lijk) zal niet sterven wanneer alle wolven dood zijn, ze moeten dan wel nog alle goedjes vermoorden enkel en alleen via de lynch tot enkel zij twee overblijven.

IJzeren Hein
Eigenschappen:
De ijzeren hein is beschermd tegen twee acties.
Als de jager de ijzeren hein mee het graf in wil nemen zal er niets gebeuren, de identiteit van de ijzeren hein wordt ook niet bekend gemaakt.
Als de beul de ijzeren hein wil vermoorden zal dit mislukken en zal de beul zelf sterven, de identiteit van de ijzeren hein is dan ook bekend.
De ijzeren hein kan elke gewone rol hebben, hij kan dus ook weerwolf zijn.

Beperkingen:
De ijzeren hein is enkel beschermd tegen de beul en de jager, en dus niet tegen alle andere doodsoorzaken.

Zielsverwanten
Eigenschappen:
Twee spelers die zielsverwanten zijn kennen elkaar. Deze spelers zijn altijd goed en kunnen niet geconverteerd worden.

Beperkingen:
De wisselaar kan niet met een zielsverwant wisselen.
Enkel goede spelers kunnen zielsverwant zijn.
Let op: Een zielsverwant kan wel gekoppeld zijn en dus deel uitmaken van een goed-slecht koppel. Een zielsverwant kan ook lijk worden.