Nieuws

Welkom op het nieuwe locatie van het forum
Op dit moment wordt de .nl website doorgestuurd naar de .be website.

Welkom, vreemdeling!

Je kunt inloggen middels de velden hieronder, of jezelf registreren als je dat nog niet hebt gedaan.

Gebruikersnaam: Wachtwoord:

Regels en FAQ (Veelgestelde vragen)

Spelregels
Forumregels
FAQ (Veelgestelde vragen)

Spelregels


Inleiding
De burgemeester van Wakkerdam is gestorven en met hem het vredespact met de weerwolven.
Elke nacht verdwijnen er inwoners van het dorp door toedoen van de moordzuchtige wezens.
Het is aan jullie om ze uit het dorp te verbannen, of als weerwolf de dorpsbewoners één voor één uit te schakelen.


Doel van het spel
De spelers worden in twee groepen opgedeeld, dorpsbewoners en weerwolven.
Deze twee groepen proberen elkaar uit te schakelen.
Wanneer één groep volledig uitgeschakeld is winnen de overlevenden van de overige groep het spel.


Spelverloop
Het spel is opgedeeld in twee delen, de dag en de nacht.
De spelers posten tijdens de dag in het discussietopic en zetten hun stemmen neer in het speltopic. Enkele rollen kunnen hun actie overdag uitvoeren. De nacht wordt verwerkt na de aangegeven deadline. De spelers die hun actie 's nachts wilden uitvoeren hebben overdag naar de spelleider een persoonlijk bericht gestuurd zodat deze ze in de nacht kan verwerken.

Dag
De dag duurt in de meeste spellen twee volledige echte dagen (voor bepaalde varianten kan een uitzondering worden gemaakt). De dag eindigt op de deadline die in het nachtentopic gepost wordt.
Gedurende de dag ga je met je medespelers in discussie over wie de mogelijke slechte spelers zijn (of als slechte speler hier natuurlijk slim een stokje voor steken) en ga je een stem uitbrengen voor de lynch van die  speldag. De speler met de meeste stemmen zal sterven wanneer de spelleider de nacht plaatst, behalve op speldag 1, wanneer je stemt voor een nieuwe burgemeester. Bij de burgemeestersverkiezing mag je niet op jezelf stemmen. Bij een gelijke stand in de lynchstemming geeft de stem van de burgemeester de doorslag; wanneer die niet op iemand heeft gestemd die betrokken is bij het gelijkspel zal de spelleider hem na de deadline vragen een beslissing te nemen. Dit wordt niet openlijk bekendgemaakt. Bij een gelijke stand in de burgemeestersverkiezing wordt willekeurig een winnaar aangewezen. LET OP: een stem plaatsen elke speldag is verplicht voor alle spelers.

Tijdens de dag mag je ook (indien jij een rol hebt gekregen waar dit bij van toepassing is) bepaalde dagacties uitvoeren die overdag worden uitgevoerd en kan je (indien jij een rol hebt gekregen waar dit bij van toepassing is) je nachtactie insturen via een persoonlijk bericht naar de spelleider. Hiermee kan deze hier rekening mee houden tijdens de verwerking van de nacht na de eerstvolgende deadline.

Nacht
De nacht start op de deadline. Alle stemmen en pms die na de deadline verstuurd zijn, zijn niet geldig. De nacht eindigt wanneer de spelleider de nacht post. In deze "nacht" vind je dan terug welke spelers gestorven zijn en niet langer aan het spel deelnemen. De spelleider zal hierna ook de spelinformatie aanpassen en eventuele uitgevoerde acties van spelers (indien van toepassing) beantwoorden via pm.


Einde van het spel
Het spel is afgelopen:
a) als alle weerwolven dood zijn. Alle spelers met een goede of goed-neutrale* rol die nog leven winnen dan. Spelers met een slechte rol die geen weerwolf zijn, zogenaamde hulpjes of slecht-neutrale* spelers verliezen het spel. De spelleider zal deze dan ook dood verklaren.
b) als alle goedjes dood zijn of de weerwolven een absolute meerderheid hebben. Wanneer de weerwolven met zodanig veel meer spelers dan de goede spelers zijn winnen zij automatisch het spel. Er wordt echter rekening gehouden met de overgebleven rollen die de weerwolven nog dwars kunnen zitten en de activiteit van de nog overlevende weerwolven. Wanneer er twijfel is over de meerderheid gaat het spel gewoon door. Alle spelers met een slechte of slecht-neutrale rol die nog leven winnen in dit geval. Spelers met een goede of goed-neutrale rol die nog overleven verliezen het spel. Meestal zal de spelleider deze spelers ook dood verklaren.

uitzondering 1) als er een lijk in het spel meedoet gaat het spel door tot het lijk dood is - en er een overwinning is zoals beschreven in a) of b). Als het lijk als enige overblijft wint het lijk en de grafdelver.
uitzondering 2) als er een goed-slecht koppel is gaat het spel door tot het goed-slecht koppel dood is - en er een overwinning is zoals beschreven in a) of b). Als het goed-slecht koppel als enige overblijft wint het goed-slecht koppel.

*goed-neutrale en slecht-neutrale: Een aantal rollen zijn neutraal. De spelers met deze rollen krijgen drie speldagen de tijd om zich aan te sluiten bij de goede of slechte spelers, zij worden dan respectievelijk goed-neutraal of slecht-neutraal.


De rollen
Er zijn vier soorten rollen in het spel.
a) Goede rollen: Deze rollen behoren sowieso bij de goede alliantie. Spelers met goede rollen kennen elkaar niet.
b) Slechte rollen: Deze rollen behoren sowieso bij de slechte alliantie. De meeste spelers met slechte rollen kennen elkaar wel, er zijn echter ook slechte rollen welke op het begin niet weten wie nog meer bij hun alliantie horen.
c) Neutrale rollen: Deze rollen kunnen een alliantie (goed of slecht) kiezen, éénmaal gekozen kunnen ze die niet meer veranderen, al kunnen sommigen veranderen van alliantie door gebeurtenissen in het spel. Spelers met neutrale rollen kennen elkaar niet.
d) Extra rollen: Deze rollen krijg je bovenop je gewone rol (goed, slecht of neutraal). Deze rollen hebben geen invloed op je alliantie (al zijn sommige alliantie-specifiek) terwijl anderen in elke alliantie kunnen voorkomen. Niet alle spelers krijgen een extra rol.

Uitgebreide uitleg: rollen voor beginnersspellen, rollen voor gevorderde spellen


Verschillen tussen WvW online en WvW real life

- Tijdens real life WvW vindt de nacht "actief" plaats; elke rol wordt stuk voor stuk opgeroepen. Online geef je je rolacties tijdens de dag door waarna alles in één keer wordt behandeld.
- Tijdens real life WvW stemt iedereen tegelijk; online mag iedereen stemmen wanneer hij wil, tenzij anders aangegeven.


Geheime spelvarianten die kunnen voorkomen
Zwarte Dood
De Zwarte Dood is een variant die niet van tevoren wordt aangekondigd; hierbij zitten er geen wolven of andere slechtjes in het spel. De spelleider kiest elke nacht willekeurig een lunch uit (deze kan dan wel gestopt worden door andere rollen die erin zitten). Het is aan de spelers om erachter te komen dat er geen slechtjes zijn. Als zij dit vermoeden, dan moeten zij voor de lynch op de spelleider stemmen. Als de spelleider de meeste stemmen heeft en het is daadwerkelijk Zwarte Dood, dan winnen alle nog levende spelers. Als de spelleider de meeste stemmen heeft maar er zijn wel slechtjes, dan sterven na de deadline alle spelers die op de spelleider hebben gestemd.

Hulpjesspel
Een hulpjesspel houdt in dat er geen volbloed wolven in het spel zitten, maar wel hulpjes. Dit wordt niet van tevoren aangekondigd. Die moeten nog steeds gewoon samen winnen door een meerderheid te behalen, maar kunnen dus niet lunchen. Normaal gezien geldt de regel dat alle hulpjes meesterven als de laatste wolf sterft, maar dat gaat niet op als er helemaal geen wolf is geweest. Het spel is afgelopen als alle hulpjes dood zijn of als zij samen een meerderheid hebben (en elkaar kennen).


Activiteit
Activiteit, zeker in het begin van het spel, is erg belangrijk. Inschrijven voor een spel zonder dat je hier eigenlijk de tijd voor hebt kan dan ook van grote invloed zijn op de balans van een spel.

Een spelleider kan beslissen je als inactief te beschouwen wanneer je wel gestemd hebt. Dit kan in verschillende situaties het geval zijn: bijvoorbeeld als het voor de spelleider duidelijk is dat je het verhaal totaal niet volgt, of als je enkele seconden voor de deadline snel stemt zonder aan de discussie te hebben deelgenomen of deze niet gevolgt lijkt te hebben.
Deze regel is redelijk subjectief en de verschillende spelleiders kunnen strenger of minder streng hier tegen optreden. Vraag het na bij de spelleider als je onzeker bent over je activiteit.

Het kan altijd zijn dat je een goede reden hebt voor je inactiviteit. Laat dit dan aan de spelleider weten. Het is echter altijd de keuze van de spelleider zelf om te beslissen of je als inactief wordt beschouwd of niet.

Om inactiviteit te vermijden is het elke speler slechts toegestaan aan 3 spellen tegelijk mee te doen. Echter als je aan een derde spel tegelijkertijd mee wil doen is het de bedoeling dat je dit doet in samenspraak met de desbetreffende spelleider. Alleen als de spelleider akkoord gaat mag je aan dat derde spel mee doen.

Als je inactief sterft krijg je een spellenban van 2 weken
Als je op korte termijn weer inactief sterft of dit gedrag zich blijft herhalen kan het forumteam je aan langere of eventueel zelf permanente spellenban geven.


Spelbederf
Spelbederf is iets waar we heel streng op zijn. Afhangend van wat je gedaan hebt en hoe erg de gevolgen zijn kan de spelleider van het betreffende spel je uit het spel schrijven, je een spellenban voor een maand geven of je een tijdelijke of zelfs permanente forumban geven.
Het is misschien niet altijd duidelijk wat spelbederf juist inhoudt en we kunnen niet voor alle mogelijke scenario's en achterpoortjes regels opstellen. Dus het is aan jou om je gezond verstand te gebruiken en het spel zo leuk mogelijk te houden. De beste manier is je de gevolgen van je acties in te beelden. Als de rollen omgekeerd zouden zijn en jij zou het slachtoffer zijn van wat je wilt doen, zou jij dan vinden dat het spel voor jou verpest is?

Ook het kopiëren van volledige gesprekken of persoonlijke berichten wordt op neer gekeken. Dit soort gesprekken zijn privé, als je een publiekelijke discussie wilt gebruik dan het discussieboard. Het is uiteraard toegestaan samen te vatten wat je met iemand besproken hebt of wat hij gezegd heeft, maar doe dat met je eigen woorden in plaats van een rechtstreekse kopie als 'bewijs' te gebruiken. Ook spreadsheets (documenten) waarop je informatie over het spel verzamelt zijn voor jezelf, die hoef je niet te delen.

Als je niet weet dat wat je wilt doen wel helemaal eerlijk is kan je altijd de mening van de spelleider vragen.

Voorbeelden van regels omtrent spelbederf zijn:
a) doorgeven van info na je dood.
b) doorgeven van info in een spel waaraan je niet meedoet.
c) het verraden van je medestanders, je gaat bvb als burger geen goedjes vermoorden alleen zodat er minder winnaars zijn.
d) spelers vermoorden om redenen buiten het spel om (je vindt hem niet leuk, in een ander spel vermoordde hij jou, etc.).
e) het kopiëren van gesprekken over msn/pm om als 'bewijsmateriaal' te gebruiken.
f) dagacties uitvoeren terwijl je niet de bijbehorende rol hebt, bijvoorbeeld nep-beulen.
g) discussiëren, PM'en of een andere vorm van contact na de deadline of nadat een dagactie (ook als je niet betrokken bent bij de dagactie) is uitgevoerd totdat de uitslag door de spelleider is geplaatst.


Vals spel
Vals spel is iets dat absoluut niet getolereerd wordt. Wanneer je op vals spel betrapt wordt zal de spelleider je onmiddelijk uit het spel schrijven. Als dit vals spel verregaande gevolgen heeft of je herhaaldelijk deze regels overtreedt kan er zelfs voor gekozen worden je voor beperkte of onbeperkte tijd uit spellen of van het forum te bannen.

Vals spel is de verzameling van alle mogelijke truucjes die jou een oneerlijk voordeel over de andere spelers geeft.
Als je niet zeker bent of iets als valsspelen beschouwd wordt, vraag het dan eerst aan de spelleider.

Voorbeelden van regels omtrent vals spel zijn:
a) doorgeven van screenshots.
b) doorgeven van wachtwoorden.
c) doorgeven van pm's van de spelleider.
d) je voordoen als een andere speler.
e) anoniem informatie verspreiden (bvb via een vals emailadres).
f) het gebruik van meerdere forum-accounts.


Sportiviteit
WvW is en blijft een spel, we willen dus dat het zo eerlijk en sportief mogelijk gespeeld wordt. Als blijkt dat je onsportief gedrag vertoont kan de spelleider er voor kiezen je uit het spel te schrijven. Ook hier geldt dat bij herhaling de straf erger kan worden en zelfs tot een forumban kan leiden.

Als je vindt dat een speler zich onsportief gedraagt mag je altijd de spelleider hierover inlichten. Deze zal meestal deze speler waarschuwen dat zijn gedrag als storend wordt ervaren. Als je zo een persoonlijk bericht krijgt, houd je dan rustig en probeer de discussie te vergeten. Ga niet verder ruziën en begin zeker niet met de spelleider te discussiëren over wie er in fout was en wie niet.

Voorbeelden van regels omtrent sportiviteit zijn:
a) met opzet de regels verkeerd uitleggen aan een andere speler.
b) misbruik maken van (de onwetendheid van) nieuwelingen.
c) ruzie zoekend gedrag, taalgebruik, discriminatie, bedreigingen (buiten het spel om uiteraard, een beul mag gewoon dreigen bvb).


Spelboards
Tijdens het spel zal je mogelijk op meer boards zitten dan alleen het spelboard. Indien je weerwolf bent zit je namelijk ook op het wolvenboard en als zielsverwant zie je met je mede zielsverwant op een apart zielsverwanten board. De spelleiders zullen op ieder board aangeven wie aanwezig zijn op dat board zodat dit voor iedereen duidelijk is. Zo is het daarmee niet mogelijk om jezelf te verschuilen door niets te zeggen op een bepaald board. Dit zal naar ons insziens helpen bij het spelplezier van iedere speler.

Forumregels


We vinden elkaar over het algemeen erg aardig op dit forum. We zijn een hechte community die meer doet dan alleen Weerwolven spelen. We vergeven elkaar gemakkelijk als we tegen elkaar hebben staan liegen tijdens een potje WvW. We zijn altijd een steunpunt voor elkaar en beantwoorden graag vragen.
Toch hebben ook wij een aantal regels nodig om het forum voor iedereen gezellig te houden.


Uitingen
a) We tolereren géén discriminatie, in wat voor vorm dan ook.
b) Warez (illegale software) keuren we af. Als je je daar thuis achter je pc mee bezig houdt, vooral doen, maar zet het niet op het forum.
c) We zijn een forum voor alle leeftijden. Posts die op wat voor manier dan ook niet geschikt zijn voor kinderen worden verwijderd.
d) We behandelen elkaar respectvol. Meningen verschillen en mensen hebben verschillende manieren van discussiëren. Val mensen niet persoonlijk aan en vul geen emoties in voor anderen. Laat iemand in zijn/haar/diens waarde.
e) Dat iemand een andere mening heeft, betekent niet dat dit inherent fout is.
f) Ruzies uitvechten in topics is niet de bedoeling. Benader elkaar via een persoonlijk bericht of vraag iemand van het forumteam om te bemiddelen.

Om enkele voorbeelden te geven wat we absoluut niet willen zien:
Citaat
Ga je schamen
Citaat
Oké, ik voel de taak om jullie te verrijken omdat ongeacht jullie mega veel potjes hebben gespeeld, jullie common sense zo verkeerd is
Citaat
Doe niet zo achterlijk
Citaat
Je bent echt een eikel

Betere opties zouden zijn:
Citaat
Ik ben het hier niet mee eens
Citaat
Onze common sense is anders, ik leg jullie graag uit wat ik ervan denk en waarom
Citaat
Ik vind het opmerkelijk hoe je je opstelt. Zelf zou ik het anders doen
Citaat
Ik vind het niet chill hoe je je opstelt

Samengevat:
Discussies dienen over de inhoud van het spel te gaan. Tuurlijk kan het er hard aan toe gaan, maar beledigingen uit je niet hier. Argumenten dat je ‘zo bent’, gaan niet op. Iedereen dient rekening met elkaar te houden. Door te zeggen dat je ‘zo bent’, is dat per definitie niet mogelijk.


Handtekeningen
a) Handtekeningen zijn toegestaan, maar mogen geen bewegende beelden bevatten.
b) De maximale afmetingen zijn 500x125 pixels.
c) Eventuele tekst in je handtekening mag maximaal 1 regel zijn als je een plaatje erbij hebt, en maximaal 5 regels als je dat niet hebt.
d) Tekst in je handtekening mag maximaal de normale lettergrootte hebben.


Overig
a) Het is niet verplicht om je voor te stellen voor je eerste spel, we vinden het echter wel leuk om je alvast een beetje te leren kennen alvorens we samen de discussie induiken. Je kan daarom een post maken in het Voorstelboard waarin je jezelf kan voorstellen.
b) Dubbele accounts zijn niet toegestaan. Deze geven je de mogelijkheid om spellen flink te verpesten, een inactiviteitsban te omzeilen, of forumleden anoniem te beledigen. Daardoor maak je het forum voor andere leden niet leuker. Er wordt hier streng op gecontroleerd en gestraft.
c) Ieder lid dient waarschuwingen van het forumteam in acht te nemen en aanwijzingen op te volgen.

Het forumteam behoudt het recht om mensen aan te spreken op hun gedrag en eventuele sancties te bepalen. In principe zijn spelleiders verantwoordelijk voor hun eigen spel. Mocht je een discussie als vervelend ervaren (zelfs als je zelf niet in de discussie betrokken bent), benader dan de spelleider of een forumteamlid als het buiten een spel bezig is.
Indien spelers onze aanwijzingen niet opvolgen en in herhaling vallen, zijn we genoodzaakt om gepaste maatregelen te nemen. Respect staat op de eerste plaats op dit forum.

Al deze regels spreken redelijk voor zich en we zijn ervan overtuigd dat jullie ze kunnen opvolgen!
Mocht je een suggestie of vraag hebben met betrekking tot de regels, aarzel dan niet om iemand uit het forumteam een persoonlijk bericht te sturen. Doe dit zeker ook wanneer je vindt, of tot de ontdekking bent gekomen, dat iemand een regel heeft overtreden. Je krijgt altijd antwoord!


FAQ (Veelgestelde vragen)


Algemeen
Hoe lang duurt een spel gemiddeld?
Dit hangt af van het aantal spelers, maar gemiddeld duurt een spel toch 1-3 weken. Heel af en toe wordt er ook een (super-)snelspel georganiseerd, deze duren vaak maximaal een week.

Hoe actief moet ik binnen een spel zijn?
We verwachten dat je toch minstens één keer per deadline in de discussie post. Stukjes hebben geen minimumlengte, maar we willen je toch vragen te zorgen dat ze inhoudelijk iets toevoegen aan het spel, een simpele "hallo" valt daar niet onder. Probeer minimaal een aantal zinnen te schrijven.

Krijgen de spelers te weten hoe een bepaalde speler gestorven is?
Dit is meestal af te leiden uit de beschrijving in de nacht, maar ze krijgen geen specifieke uitleg. Indien de nacht erg ingewikkeld is met meerdere doden kan de spelleider beslissen dit wel uit te leggen. Dood door inactiviteit wordt sowieso uitgelegd.

Wordt er bekend gemaakt welke rollen er in een spel allemaal meedoen?
Over het algemeen niet, er kan een uitzondering voorkomen. Wel wordt vooraf bekend gemaakt met welke rollenlijst gespeeld zal worden en onder welke lijst rollen er een selectie is gemaakt.

In welke volgorde worden de acties in een nacht afgerond?
Dat kan je vinden op deze pagina

Als jij dood bent, maar de groep waartoe jij behoorde wint, deel je dan ook in de overwinning?
Nee, tenzij je rolomschrijving anders zegt. Bijvoorbeeld wanneer je grafdelver bent en het lijk wint.


Het doorgeven van informatie
Is het toegestaan je rol te vertellen aan andere spelers?
Ja, maar het wordt sterk afgeraden. Wanneer we merken dat je vaak je rol te snel doorverteld kan dit er zelfs toe leiden dat je minder leuke rollen krijgt.

Mag ik door middel van een screenshot bewijzen dat ik een goede rol heb gekregen.
Nee, het gebruik van screenshots is ten strengste verboden. Als iemand je dit aanbiedt moet je dit ook meteen bij de spelleider melden.

Mag ik rollen die ik gehoord heb via mijn krachten of iemand anders' krachten doorvertellen?
Zolang je meespeelt mag je zulke informatie doorgeven, dit houdt natuurlijk wel het risico in dat je het de verkeerde persoon verteld.

Mag ik informatie doorgeven uit een spel waaraan ik niet mee doe of dood ben?
Nee, dit is ten strengste verboden.


Het gebruiken van je kracht
Wanneer kan ik mijn kracht gebruiken?
Dit hangt af van je kracht, sommige krachten gebruik je overdag, andere 's nachts. Dit staat bij de omschrijving van je rol.

Hoe kan ik mijn kracht gebruiken?
Dit doe je door de spelleider een persoonlijk bericht te sturen dat je hem wil gebruiken. Een aantal rollen heeft echter een kracht die overdag gebruikt kan worden, hierbij mag de speler zelfstandig de actie plaatsen in het speltopic. Het wordt wel op prijs gesteld vantevoren de spelleider te waarschuwen zodat deze hier sneller op kan reageren.

Ik heb mijn kracht gebruikt, maar er is niets gebeurd, hoe kan dit?
Sommige krachten kunnen ongedaan gemaakt worden door andere krachten, lees daarom eens alle rollen na. Als je echt denkt dat de spelleider je vergeten is mag je het natuurlijk altijd na vragen.

Ik heb mijn kracht gebruikt, mag ik het nog veranderen?
Zolang het resultaat van je kracht niet is gebruikt kan je het nog veranderen door de spelleider een nieuw persoonlijk bericht te sturen. Dit gaat dus niet je een dagactie hebt en deze al openbaar geplaatst hebt. Ook de cupido kan zijn geliefde niet meer veranderen na het doorgegeven.


Deadlines
Mag ik op mezelf stemmen?
Tijdens de lynch is dit toegestaan, bijvoorbeeld als tactiek als je gehuidenwisseld staat of al bekend bent als wolf. Tijdens de burgemeesterstemming mag je echter niet op jezelf stemmen.

Ik heb de deadline gemist, wat nu?
Zorg dat het niet meer gebeurd, wanneer je namelijk driemaal een deadline mist zal je wegens inactiviteit sterven.
Ook wanneer je tweemaal een deadline mist tijdens de eerste drie speldagen zal je inactief sterven en kan de spelleider je een spellenban opleggen.
Indien het je om welke reden dan ook niet meer lukt om genoeg tijd aan het spel te kunnen besteden kan je altijd de spelleider op de hoogte brengen. Deze zal dan samen met jou kunnen kijken naar een mogelijke oplossing, bijvoorbeeld om je te laten vervangen door een andere speler welke nog niet aan het spel meedoet.

De deadline is verlopen maar er is nog geen nacht?
Geduld, de deadline is er zodat de spelleider vanaf dat punt alle informatie kan verzamelen zonder dat er nog nieuwe informatie bij komt. Dit wilt niet zeggen dat hij op dat uur ook online kan komen. Doordat we wel allen willen dat de nacht juist verwerkt wordt kan dit soms even duren.


Bijzondere spelsituaties
Ik ben zielsverwant, maar de andere zielsverwant is dood. Kan ik nu wel geconverteerd worden?
Nee.

Ik ben zielsverwant, maar gekoppeld aan een slechtje, kan mijn zielsverwant samen met ons winnen?
Nee.

Kan de orc het lijk doden?
Nee, geen enkel slechte speler kan dit, dus ook een heks die zich aansloot bij de slechtjes, of een slechtje die via de hack beulskrachten kreeg kunnen dit niet.

Als de grafdelver geconverteerd wordt is hij zijn rol kwijt, mag het lijk dan beginnen te moorden?
Nee, in dat geval moet hij wachten tot alle wolfjes dood zijn.

Stel dat de persoon met de meeste stemmen net voor de lynch (of burgemeester-bekendmaking) vermoord wordt, wat gebeurt er dan?
Indien een speler binnen 12 uur voor de deadline sterft zal de deadline met 24 uur verschoven worden. Dit is dus niet alleen wanneer de speler met de meeste stemmen vermoord wordt, maar dit geldt voor iedere speler.

Wat als iemand inactief sterft en tegelijkertijd lynch is?
Dan sterft de inactief gestorven persoon zowel inactief als aan de lynch.